• Lloc: Palafolls

  • Client: Ajuntament de Palafolls

  • Període: Novembre-desembre 2021

L’Ajuntament de Palafolls ha vist la necessitat de realitzar l’actuació de reparació del paviment del carrer Antic Camí de Tordera entre els sectors 14 i 36 de la zona industrial nord.

e-scentia ha estat contractada per a la Coordinació de Seguretat i Salut durant les actuacions que van consistir en el fresat i aglomerat de capa de rodadura del carrer entre la rotonda propera a Bershka i l’accés a la carretera general a l’alçada de Tordera, i el posterior repintat de senyalització horitzontal i passos de vianants. Els treballs s’han realitzat en horari nocturn de forma coordinada amb les diferents empreses del polígon garantint en tot moment l’accés a les industries per vies alternatives senyalitzant cada nit els desviaments i ocupacions.

Antic camí de Tordera