• Lloc: Barcelona

  • Client: Àrea Metropolitana de Barcelona. AMB

  • Període: Agost 2021-Octubre 2021

El projecte va consistir en les obres d’adequació a la Normativa Europea de les árees de jocs infantils del parc del Canal de l’Infanta a Cornellà i del parc de la Timba a Cervelló de Llobregat.

Els treballs van ser, bàsicament, la substitució d’elements deteriorats, adaptació a la normativa dels tancaments perimetrals i instal·lació i posada a punt de paviments de seguretat.

e-SCENTIA ha estat contractada per a la Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució de les obres, on principalment s’ha gestionat, Coordinació d’Activitats amb el servei de manteniment propi de cada parc, controlant que el trancament de l’obra romangui tancat, firme i estable, aplecs de materials protegits i ordenats i sempre dins de l’àmbit de l’obra.

i sobretot manteniment dels passos de vianants nets i lliures d’obstacles i control de pas segur durant activitats de càrrega i descàrrega de material.

parc de l'Infanta.