• Lloc: Castellar del Vallés

  • Client: Cad Urban Planning, s.l.

  • Període: Març-Desembre de 2020

Els treballs van consistir en la construcció d’un edifici de 18 habitatges i aparcament comunitari al carrer de l’Arbreda número 50 de Castellar del Vallès, amb un accés principal pel carrer de Països Baixos.

L’edifici estava composat per 1 planta baixa, 2 plantes pis i una planta soterrani, amb un total de 18 habitatges, repartits 2 per planta i en tres blocs. Al soterrani es va situar l’aparcament comunitari, trasters i locals d’instal·lacions.

e-SCENTIA ha intervingut en la Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució d’obra de la construcció de l’edifici plurifamiliar ubicat al c. Arbreda 50, de Castellar del Vallès, on s’ha gestionat les comissions de Seguretat i Salut en les diferents fases de l’obra, recordant les mesures preventives a seguir, manipulació de la maquinària, ús dels Epi’s apropiats i seguiment de les mesures preventives de seguretat i higiene per prevenir expansió de COVID-19.

Principalment s’ha gestionat coordinació d’activitats entre diferents empreses concurrents en activitats i s’ha tingut especial cura en prevenir el risc de la caigua en alçada amb control i manteniment de les proteccions col·lectives com baranes en tram d’escales o fins i tot l’ús obligatori d’arnés ancorat a línia de vida per als treballs en coberta.

EDIFICI ARBREDA 50 CASTELLAR DEL VALLÈS