• Lloc: Carrer de Torras i Pujalt, 11-29. Barcelona

  • Client: José Pintaluba y Cia.

  • Període: Maig 2021 a Gener de 2022

Els equips de climatització habitualment es troben situats a la coberta del edificis on habitualment ens hem oblidat que vindrem a realitzar tasques de conservació, manteniment, reparació o bé substitució com ha estat aquest servei.

Uns dels principals reptes que hem tingut en aquest servei ha estat la disposició de proteccions col·lectives, que ja es van sol·licitar definitives per tal de garantir la seguretat de les persones que desenvolupin les tasques de conservació i manteniment, així com garantir que les sales de la Clínica afectades per aquestes obres tinguessin les menors afectacions.

Ha calgut una coordinació d’activitats amb la pròpia clínica per la ubicació de la grua auto muntant per les tasques d’extracció i subministra de diferents equips i per garantir el descans de totes les persones ingressades a la pròpia clínica per tal de que es restablissin el més aviat possible i sense el menor perjudici per a la seva salut i benestar.

POUS I PLATAFORMES DE DUTXES