• Lloc: Platges Castelldefels i El Prat de Llobregat

  • Client: Àrea Metropolitana de Barcelona. AMB

  • Període: Novembre 2021-Febrer 2022

A qui no li agrada gaudir de la platja a l’estiu!!! Doncs, per a que això sigui possible, cal invertir en tasques de manteniment durant la temporada baixa. Entre novembre i febrer, hem dut a terme l’execució de les obres de renovació de vuit pous i plataformes de dutxa i netejapeus en els accessos 13, 15, 16 i 17 de la platja del Prat de Llobregat i la rectificació dels pilars centrals defectuosos de les dutxes del tram II de Castelldefels.

e-SCENTIA ha estat contractada per a la Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució de les obres, on principalment s’ha gestionat, delimitació d’espai segur de treball, senyalització d’obra, manteniment de proteccions col·lectives, ús d’Epi’s reglamentaris, correcta execució d’activitats, principalment en presència de maquinària, controlant activitats senyalitzades i controlades pel personal d’obra i de forma general manteniment de l’ordre i de la neteja de l’obra.

Les instal·lacions renovades us estan esperant.

POUS I PLATAFORMES DE DUTXES