• Lloc: Carrer Palafrugell OMO 09/18 – Gavà Mar

  • Client: Ajuntament de Gavà

  • Període: Agost 2021 a Desembre de 2021

El carrer Palafrugell uneix l’Avinguda Europa amb el carrer Calafell, millorant la comunicació de sortida de vehicles del front marítim cap a l’interior del municipi de Gavà i també és l’eix de sortida de l’Institut i Escola Gavà Mar.

Els treballs han estat els habituals d’una reurbanització dintre d’un àmbit urbà consolidat, on ha calgut garantir la mobilitat urbana i segura sobre tot en l’àmbit al voltant de l’Escola Gavà Mar.

L’objectiu d’aquesta urbanització ha estat la de recuperar l’esperit i la imatge de la Pineda de Gavà, per això s’han protegit els pins preexistents, s’ha planejat l’accessibilitat plena, que ja s’ha garantit durant tota la fase d’execució.

reurbanització carrer Palafrugell_Gava