• Lloc: Bagà-Queixans i Queixans-Puigcerdà

  • Client: Infraestructures de la Generalitat

  • Període: Abril – Setembre 2020

Les obres han consistit en l’ estesa de fibra òptica des de Bagà fins a Puigcerdà aproximadament 30 km, passant per l’interior de la galeria de serveis del Túnel Barcelona – Cadí. Al llarg del recorregut ha sigut necessari realitzar passos per viaducte amb tubulars metàl·lics engrapats a la estructura dels ponts.

Per dur a terme els treballs s’ha realitzat una rasa petita al llarg de tot el traçat, on s’han col·locat  6 conductors de 20mm i en punts concrets s’han construït  pericons de registre. Aquesta rasa s’ha formigat fins a cota de carretera i també s’ha pintat un línia de color blau sobre ella per indicar el recorregut de la fibra òptica.

S’ha pres especial atenció en els treballs de senyalització per desviar el trànsit. En trams on la carretera tenia dos carrils de circulació en el mateix sentit s’ocupava la totalitat del carril lent, desviant el trànsit cap al carril ràpid. En trams de 2 carrils, un per a cada sentit, s’ha comptat amb senyalistes, per dirigir el trànsit.

 e-SCENTIA ha contribuït en els treballs de coordinació de seguretat i salut verificant totes les accions necessàries per protegir els treballadors, així com persones que poguessin ser afectats per les obres en les diferents actuacions realitzades en el perímetre de l’espai d’obra, dels diferents perills que podien derivar-se de les activitats desenvolupades, verificant la correcta protecció perimetral i senyalització, així com l’execució dels treballs, i el seguiment dels procediments descrits i aprovats al pla de seguretat i salut de l’obra.

obres fibra òptica